Ab Esse Ad Posse

Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia ("od być do móc zachodzi wynikanie, od móc do być nie zachodzi") – [[scholastyka|scholastyczne]] adagium, które wyraża zasadę wynikania modalnego. Głosi ono, że z traktujących o faktach wypowiedzi asertorycznych mogą wynikać traktujące o możliwościach wypowiedzi problematyczne, ale nie na odwrót.

Treść adagium potwierdził współczesny rozwój logiki modalnej, stanowi ono też jeden z jej zalążków obecnych w logice i filozofii średniowiecznej. Obecnie część twierdząca tej zasady stanowi [p[tautologie modalnego rachunku zdań|tautologię modalnego rachunku zdań]]] o postaci

(1)
\begin{align} p \Rightarrow \Diamond p\,\! \end{align}

i tradycyjnej nazwie ''ab esse ad posse''.

+Bibliografia
*Jacek Jadacki, Spór o granice języka, Warszawa 2002
*Stanisław Kamiński, Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia, W: ''Encyklopedia katolicka'', t. 1, Lublin 1989.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License