Absolut

Absolut - filozoficzne określenie Boga lub przedmiotu obdarzonego przypisywanymi mu cechami - absolut to przedmiot doskonały, niezależny, pełny, nieuwarunowany, bezwzględny, samoistny, pierwotny. Dyskusyjne jest przede wszystkim to, czy absolut jest osobą i to, czy jest identyczny z całą rzeczywistością, czy różny od niej.

Słowo "absolut" pojawiło się w terminologii filozoficznej w XVIII wieku, filozoficzne koncepcje absolutu są jednak starsze. Pierwszych koncepcji absolutu dopatrywać się można w pojęciu arché rozważanym przez jońskich filozofów przyrody. Absolut rozumiany był w dziejach filozofii jako przyczyna rzeczywistości i jej podstawowy składnik (grecka filozofia przyrody, Platon, Arystoteles), jako Absolut osobowy (filozofia chrześcijańska), jako substancja absolutna (Spinoza) czy też jako absolutna jaźń (Schelling, Fichte) lub absolutny duch (Hegel).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License