Ars Combinatoria

Ars combinatoria (łac. sztuka kombinatoryjna) - element opracowanego przez Leibniza programu utworzenia uniwersalnego języka (characteristica universalis). Ars combinatoria to sztuka tworzenia składających się na uniwersalny język nauki pojęć złożonych poprzez łączenie nielicznych pojęć prostych. Niezrealizowaną ideę takiej umiejętności przedstawił Leibniz w dziele De arte combinatoria z 1666.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License