Arytmetyzacja Skladni

Arytmetyzacja składni - przypisanie indeksów numerowych wyrażeniom danego systemu formalnego. Jako że własności liczb i relacje między liczbami są analogiczne do własności przypisanych wyrażeniom numerów, dzięki arytmetyzacji składni możliwe jest (przez analogię do twierdzeń o liczbach) wyprowadzanie twierdzeń o samych wyrażeniach.

Bibliografia

  • Andrzej Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej
  • Mała encyklopedia logiki, s. 18
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License