Banezjanizm

Banezjanizm - zespół poglądów na naturę łaski, predestynacji i wolnej woli występujący głównie w teologii dominikańskiej XVI i XVII wieku. Przeciwstawiał się molinizmowi, nurtowi teologii jezuickiej. Nazwa pochodzi od twórcy tego pogladu, hiszpańskiego dominikanina Domingo Báñeza.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License