Ontologiczny

Ontologiczny - termin mogący oznaczać to, co odnosi się do ontologii lub to, co odnosi się do bytu. W pierwszyzm znaczeniu określenie ontologiczny stanowi przeciwieństwo określenia ontyczny i oznacza to, co związane jest z teorią bytu, tj. to, co dotyczy ontologii. W drugim znaczeniu stanowi bliski odpowiednik terminu ontyczny i oznacza to, co dotyczy bytu, w jakiś sposób wiąże sie z kategorią bytu. W tym drugim znaczeniu termin ontologiczny przeciwstawia się terminowi logiczny (w znaczeniu myślowy) i terminowi fenomenalny (dotyczący zjawisk). Przeciwstawienie ontologicznego i fenomenalnego obecne jest zwłaszcza w myśli Ernesta Renana.

Przymiotnik ontologiczny występuje także w określeniu dowód ontologiczny], niezbyt szczęśliwie utworzonym przez Kanta dla scharakteryzowania argumentów na rzecz istnienia Boga opartych wyłącznie na analizie pojęcia Boga.

Bibliografia

  • André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Presses Universitaires de France, wyd. 8, Paris 1960
  • Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License