Roger Bacon

Roger Bacon (ur. ok 1215 w Ilchester, zm. w 1292 lub 1294, prawdopodobnie w Oksfordzie) - filozof i teolog średniowieczny, franciszkanin. Do jego dzieł należą Opus maius (Dzieło główne), Opus Minus (Dzieło mniejsze) i Opus tertius (Dzieło trzecie).

Bacon zasłynął przede wszystkim jako propagator przyrodoznawstwa opartego na doświadczeniu. Reforma nauk, którą przeprowadzić chciał w takim duchu, rozpoczynała się od krytyki autorytetu. Skutkiem owej reformy ma być poznanie prawdy pomocnej w uzyskaniu znawienia.

Roger Bacon wyróżnił dwa źródła wiedzy - przyrodzone i nadprzyrodzone. Źródłem wiedzy przyrodzonej jest doświadczenie, źródłem wiedzy nadprzyrodzonej oświecenie umysłu przez utożsamiony z Bogiem intelekt czynny.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License